Naš tim se prestavlja

Vukašin Gajić.

Stomatolog.
1993 - 1999 Studirao stomatologiju u medicinskom centru za stomatologiju Philipps-Universität u Marburg/Lahn.
1999 - 2001 Asistent
2002 - 2004 Asistent daljeg obrazovanja za oralnu hirurgiju
2004 - 2009 Sozius u ordinaciji za implantate
2005 Učešće na intenzivnom seminaru "Cerec 3D" za dentalnu medizinu pomoću kompjutera
2006 Učešće na seminaru Nobel Biocare World Tour
2006 Učešće na kursu "Totalprothesenkurs" kod Prof. Dr. Gutowski
2007 - 2008 Učešće na "Curriculum Implantologie des BDIZ na Universität Köln kod Prof. Dr. Zöller"
2008 - 2010 Član studijske grupe "Implantologie kod Prof. Dr. Mick Dragoo"


Sandra Bilandžić

Stomatološka
stručna pomoćnica.


Marijana Genčev

Stomatološka
stručna pomoćnica.


Zeynep Ilhan

Stomatološka
stručna i administrativna pomoćnica.